Protocol tennis
met feest op
Tennispark "De Warande"

Een feest of partij kan, maar alleen voor eigen leden gecombineerd met tennis. Ze worden echter voor eigen risico gehouden.

 

Het volgende protocol, hoe te handelen is van van toepassing:

  1. Het bestuur, in dit geval Gerard Groot, moet goedkeuring geven voor het evenement en de daarvoor gewenste datum. De organisator is verantwoordelijk voor het evenement.
  2. Coördinatie ligt bij het secretariaat, die noteert het in de agenda van het clubhuis en vermeld het op de website.
  3. Er worden afspraken gemaakt met Jo Mager voor de inkoop en de barbezetting, barbezetting is verplicht. Hij regelt dit verder samen met de organisator.
  4. Vergoeding voor de barbezetting is € 50,-- per dagdeel (een dagdeel is 4 uren)
  5. De baanhuur bedraagt € 25,-- per baan per dagdeel.
  6. Afrekening geschiedt aan het eind van het feest op basis van de genoteerde consumpties tegen de normale prijs.
design & development by René van Stekelenburg, Cascom Software